Asiantuntijapalvelut

Asiakkaan oman aiheen syvällisemmästä käsittelytarpeesta lähtevä toiminnallinen tapahtuma kaupungilla tai luonnossa. Toimiva ratkaisu esimerkiksi koulutusteeman, yrityksen arvopohjan, strategian, tavoitteiden tai projektin prosessointiin.